برای سينا مطلبی

فردا را در اعتراض به بازداشت دوست و همکار گرامی سينا مطلبی در سکوت و اعتصاب خواهم بود.بازداشت سينا پيام های بسياری برای آنان که مي فهمند دارد. از خدای بزرگ در اين لحظه برای سينا مطلبی عزيز و همه آزاد مردانی که به جرم دگرانديشی در زندان بسر می برند آرزوی پايمردی و آزادی ميکنم.اما اين جمله معلم آزاده دکتر علی شريعتی عجيب اذيتم مي کند:
«نفهميدن چقدر خوب است خوب خوب خوب خوب خوب خوب خوب خوب خوب خوب خوب خوب خوب خوب خوب خوب خوب خوب خوب خوب خوب خوب خوب خوب خوب خوب خوب خوب خوب خوب خوب خوب خوب خوب خوب خوب خوب خوب خوب خوبخوب خوب خوب ....»   
نویسنده : حسن حسن زاده ; ساعت ۱٠:۳۸ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢ اردیبهشت ،۱۳۸٢

بازتاب اعتصاب

پيرو طرح پيشنهاد اعتصاب در اعتراض به بازداشت سينا مطلبی دوستان ديدگاه های خود را مطرح کرده و بعضا نسبت به اثربخشی آن ابراز ترديد کرده اند.البته اگر اين حرکت با استقبال درصد معقولی از دوستان مواجه نشود آنچنان اثربخش نخواهد بود اما انجام يک حرکت هماهنگ و يکپارچه مي تواند صدای اعتراض ما را به گوش همگان برساند.استفاده از تکنيک های مختلف اطلاع رسانی و تبليغاتی برای بازتاب رسانه ای اين اقدام می تواند ياريگر ما باشد.به هرحال نبايد فراموش کرد که دستگیری سینا بیان کننده شکل گیری نطفه پليدی است که آخرين پايگاه های آزادی بيان و اطلاع رسانی آزاد را در معرض خطر قرار می دهد.سکوت بر و بچه های وبلاگ نويس در برابر اين اقدام بدترين اتفاقی است که ممکن است رخ دهد و ارائه اين پيشنهاد فقط در اين راستا صورت گرفته است که گامی موثر برای اعتراض به محدود سازی آزادی بيان در اينترنت صورت گيرد.حال اگر راه حل بهتری وجود دارد بهتر است مطرح شود تا به انجام برسد . در مورد پيشنهاد من نيز می توانيم با چند روز به تاخير انداختن آن همگی اقدام به اطلاع رسانی بيشتر برای همراهی دوستان ديگر وبلاگ نويس با آن برداريم.منتظر نظرات ارزشمند شما هستم.   
نویسنده : حسن حسن زاده ; ساعت ۱٠:٥٦ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٢ اردیبهشت ،۱۳۸٢

يک روز سکوت

یک پیشنهاد-به همه دوستان پيشنهاد می کنم که در اعتراض به دستگيری سينا مطلبی در يک اقدام همامنگ در روز چهارشنبه ۳/۲/۱۳۸۲ هيچ مطلبی در وبلاگ ها نوشته نشود و همه با قرار دادن يک پيام اعتراض آمیز در آن روز اقدام به اعتصاب نمايند.اگر تمايل دارید طومار اعتراض به بازداشت سينا را هم امضا کنيد.   
نویسنده : حسن حسن زاده ; ساعت ۱۱:٤۱ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱ اردیبهشت ،۱۳۸٢