برای سينا مطلبی

فردا را در اعتراض به بازداشت دوست و همکار گرامی سينا مطلبی در سکوت و اعتصاب خواهم بود.بازداشت سينا پيام های بسياری برای آنان که مي فهمند دارد. از خدای بزرگ در اين لحظه برای سينا مطلبی عزيز و همه آزاد مردانی که به جرم دگرانديشی در زندان بسر می برند آرزوی پايمردی و آزادی ميکنم.اما اين جمله معلم آزاده دکتر علی شريعتی عجيب اذيتم مي کند:
«نفهميدن چقدر خوب است خوب خوب خوب خوب خوب خوب خوب خوب خوب خوب خوب خوب خوب خوب خوب خوب خوب خوب خوب خوب خوب خوب خوب خوب خوب خوب خوب خوب خوب خوب خوب خوب خوب خوب خوب خوب خوب خوب خوب خوبخوب خوب خوب ....»   
نویسنده : حسن حسن زاده ; ساعت ۱٠:۳۸ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢ اردیبهشت ،۱۳۸٢