قشنگ ترين پل

جمله ای از مرتضى سرهنگى - سردبير دوهفته‏نامه «كمان» :
مطبوعات يكى از قشنگ‏ترين پل‏هايى است كه مردم يك جامعه را به هم مى‏رساند. اين نمادگفت‏وگو و تفاهم است، اين پل عريض محل رفت و آمد انديشه‏ها و برخورد تفاهم‏آميز آنان است. مشكل از آنجا آغاز مى‏شود كه فكر كنيم اين پل يك‏طرفه است.
  
نویسنده : حسن حسن زاده ; ساعت ٥:٢٠ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱٥ آبان ،۱۳۸۱