مطبوعات در قانون اساسی ژاپن

در قانون اساسی امپراطوری ژاپن در ۲اصل به بررسی وضعیت آزادی های اجتماعی و مطبوعاتی پرداخته شده است.این اصول را با هم مرور می کنیم:
اصل ۱۹:آزادی اندیشه و عقیده مصون از تعرض خواهد بود.
اصل ۲۱: آزادي اجتماعات و انجمن ها و نيز آزادي بيان، مطبوعات و ديگر شيوه‏هاي ابراز عقيده تضمين گرديده است. هيچگونه سانسوري اعمال نمی شود و محرمانه بودن راه‏هاي برقراري ارتباط مصون از تعرض خواهد بود ا


  
نویسنده : حسن حسن زاده ; ساعت ۱٠:۱٧ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱ دی ،۱۳۸۱