دو راهی

تا حالا چند بار سر دو راهی های سخت در مسير زندگی تان قرار گرته ايد؟ در اين گونه موارد جه کاری انجام می دهيد؟مخصوصا اگر اين دو راهی سرنوشت ساز و حساس برای تمام زندگی تان باشد!
دلم حسابی گرفته و سر در گم مانده ام!
تا بعد
  
نویسنده : حسن حسن زاده ; ساعت ۱۱:٠۱ ‎ب.ظ روز شنبه ٧ دی ،۱۳۸۱