از خود شروع کنید

این عبارت روی سنگ قبر یک کشیش انگلیسی در کلیسای وست مینستر نوشته شده است:« جوان وآزاد که بودم تصوراتم هیچ محدودیتی نداشت و در خیال خودم می خواستم که دنیا را تغییر بدهم.پیرتر و عاقلتر که شدم فهمیدم که دنیا تغییر نمی کند بنابراین توقعم را کم کردم و به عوض کردن کشورم قناعت کردم.ولی کشورم هم نمی خواست عوض شود.به میانسالی که رسیدم آخرین تواناییهایم را به کار گرفتم که فقط خانواده ام را عوض کنم .ولی پناه بر خدا آنها هم نمی خواستند عوض شوند و اینک که در بستر مرگ آرمیده ام ناگهان در یافته ام که اگر فقط خودم را عوض می کردم خانواده ام هم عوض می شد و با پشتگرمی آنها می توانستم کشورم را هم عوض کنم و چه کسی می داند شاید می توانستم دنیا را هم عوض کنم. »
  
نویسنده : حسن حسن زاده ; ساعت ٦:٢۱ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٦ بهمن ،۱۳۸۱