روزنامه نگار وقف واقعیت عینی


بارز ترین وظیفه روزنامه نگار این است که با وقف صادقانه خویش نسبت به واقعیت عینی،خود را در خدمت حق مردم در راه دستیابی به اطلاعات حقیقی و موثق قرار دهد و به نحوی رویدادها را وجدانا در گستره صحیح خود با ترسیم مناسبات اصلی و بدون تحریف و با کاربرد ظرفیت خلاقانه خود انعکاس دهد،مطالب کافی در اختیار مردم قرار گیرد تا بتوانند با استفاده از این مطالب به تصویری جامع و کامل از جهان دست یابند.جهانی که در آن منشا ، ماهیت و جوهره رویدادها و فرایندو وضعیت امور به عینی ترین شکل ممکن قابل درک باشد.

/ 0 نظر / 14 بازدید