سال نو ؛گام نو

آب زنيد راه را هين که نگار می رسد
مژده دهيد باغ را بوی بهار می رسد
خيلی بد است که آدم فردای سيزده بدر سال نو را به بقيه تبريک بگويد اما پيش می آيد ديگه!
بدتر از آن اين که وبلاگت را از ۱۷ اسفند به روز نکرده باشی 2.gif
به هر حال مجموعه اتفاقات دست به دست هم دادند تا اين اتفاقات وحشتناک رخ دهند اما قطعا در سال جديد شاهد هيچ يک از آنها نخواهيد بود.
کميته حمايت از روزنامه نگاران اعلام کرده است : خبرنگاران سالی تيره را پشت سر گذاشتند.همچنين در گزارش سالانه اين کميته عنوان شده است:در طول سال گذشته، ۲۰ خبرنگار کشته و ۱۳۶ خبرنگار به زندان انداخته شدند.
بد نيست يکی به اطلاع دوستان در اين کميته برساند که روزنامه نگاران در ايران چند سال است که ايام تيره ای را پشت سر می گذارند.
اميدوارم سال ۱۳۸۲ سال پايان اين وضعيت برای روزنامه نگاران و مردم ايران زمين باشد.

/ 0 نظر / 12 بازدید