روزنامه نگاری الفبای عرصه ادبیات

مصطفی امیر کیانی ، سردبیر مجله مصاحبه در گفتگو با کتاب هفته به بررسی آخرین کتاب هایش پرداخته است.
وی که کار روزنامه نگاری را از سال 1338 با روزنامه کیهان آغاز کرده است در باره نسبت روزنامه نگاری و ادبیات می گوید:«روزنامه نگاری می تواند الفبای عرصه ادبیات باشد.وقتی که شما با روزنامه نگاری به معنای حرفه ای اش سر و کار دارید چم وخم نویسندگی را به صورت حرفه ای خواهید آموخت.
روزنامه نگاری و نویسندگی از دو فضای متفاوت برخوردارند اما کسی که می خواهد وارد حیطه داستان و فیلمنامه نویسی شود در صورتی که روزنامه نگار باشد اسباب لازم برای کار را به همراه دارد.»


/ 0 نظر / 11 بازدید