نحوه روايت

در روزنامه نگاري و ارتباطات بحثي وجود دارد كه به آن نحوه روايت (narration) مي گويند . در اين حوزه مقولاتي مثل چگونگي معنا سازي رسانه اي , نحوه در برگيري معاني ويا مقولاتي چون چگونگي شكل دهي به اذهان و همچنين مداخله رسانه ها در ساخت واقعيت هاي اجتماعي طرف توجه قرار مي گيرد . يك مثال :
رسانه هاي غربي در جريان حمله به يوگسلاوي با پوشش وسيع خبري , ميله سويچ را قصاب بالكان - حوزه اي به مراتب وسيعتر از يوگسلاوي - معرفي مي كردند.
رسانه هاي يوگسلاوي درجريان همان حمله با پوشش اندك خبري , ميله سويچ را آخرين دژ كمونيسم در برابر امپرياليسم معرفي مي كردند.
حالا پرسش اين است كه اگر پوشش خبري طرفين يكسان مي بود , كدام نحوه روايت برافكار مخاطبان اين رويداد واحد, غلبه مي كرد .
سايت خبري - آموزشي FAIR در يك يادداشت , نحوه روايت رسانه اي آمريكا عليه عراق را , وارونه كرده است , به اين معنا كه در اين يادداشت ,نحوه روايت رسانه اي آمريكا از سوي يك كشور فرضي عليه خود آمريكا به كار گرفته شده است , البته اين كشوركه نويسنده يادداشت از آن با عنوان كشور QARI ياد مي كند چندان هم فرضي نيست و كافي است شما آنرا وارونه بخوانيد : IRAQ
اين يادداشت براي روزنامه نگاران و دانشجويان رشته ارتباطات درس هاي فراواني در زمينه نحوه روايت در بر دارد .به نقل از وبلاگدات

/ 0 نظر / 10 بازدید