روزنامه سايبر: يک روزنامه هميشه زنده

"مزيت اول فضاي سايبر، ميزان انعطاف بالاست . در هر لحظه مي توانيد تغييرات لازم را اجرا کنيد و با فضايي خشک طرف نيستيد. از طرف ديگر، در روزنامه نگاري سايبر يک جمع محدود براي يک جمع گسترده مطلب توليد نمي کنند، بلکه جمع گسترده براي يک جمع گسترده توليد مطلب مي کنند. اين بزرگترين اتفاق اين فضاست . در يک شبکه تلويزيوني يا تحريريه يک روزنامه که براي يک کشور توليد مطلب مي کنند، جمع کوچکي مشغولند؛ اما در فضاي سايبر؛ هر فرد خود يک سردبير است . دروبلاگ ها اين مساله خود را بيشتر نشان مي دهد که با فشردن دکمه post publish يک صفحه به ادبيات جهان سايبر اضافه مي شود. همه چيز در فضاي يک ماوس پد شکل مي گيرد و همان ماوس پد به اندازه يک دنيا گسترده مي شود. از طرف ديگر به علت وجود ابرمتن (hypertext) در دنياي سايبر، امکان دسترسي به ادبيات يک لغت با کليک روي آن وجود دارد. چاپ براساس تقاضا نيز نشانه برتري دنياي سايبر است . يعني اين جور نيست که يک کتاب براي همه چاپ شود؛ بلکه هر فرد بنا به تقاضا مي تواند کتاب خاص خود را داشته باشد. محصول نهايي روزنامه نگاري سايبر مي تواند روزنامه نگاري عمومي باشد".
به نقل از وبلاگدات

/ 0 نظر / 4 بازدید