خبر رودخانه ای همیشه در جریان

دکتر حسین قندی استاد دانشگاه و روزنامه نگار برجسته کشورمان در گفتگو با همشهری ،به بررسی انواع روزنامه نگاری و آسیب شناسی مبانی آموزشی مطبوعات پرداخته است.
گزیده ای از گفته های او را با هم بخوانیم:
●خبر آن چیزی نیست که امروز من و شما می بینیم.خبر رودخانه ای است که همیسه جریان دارد.ما فقط بخشی از آن را برجسته می کنیم و نشان می دهیم.ما به این قدرت خود آگاه هستیم.
●تغییراتی که ما در مطبوعات بعد از انقلاب از نظر فرم و تکنیک داشتیم بیشتر از گذشته بوده است و این هم به عقیده من ناشی از ذوق و استعداد کسانی است که کمتر کار سیاسی انجام می دهند.
●من روزنامه نگاری را هیچ وقت با ایدئولوژی قاطی نکرده ام.
●در کار روزنامه نگاری ،خودم را اسیر قواعد نمی کنم اما اگر بخواهم قاعده ای را بشکنم قاعده ای هم برای آن استوار می کنم.این قاعده شکنی ها بی محابا نیست.
متن کامل اين گفتگو را در همشهریشنبه ۳۰ آذر صفحه ۳۳ بخوانيد.

/ 0 نظر / 9 بازدید