عيدتان مبارک

يا علی ذاتت ثبوت قل هو الله احد
مهر تو مهر نگين نقش الله الصمد
لم يلد از مادر گيتی و لم يولد چو تو
لم يکن بعد از نبی مثلت له کفوا احد
عيد سعيد غدير بر همه آزادی خوامان گيتی مبارک باد
يا علی مدد

/ 0 نظر / 13 بازدید