برادر حسين از کيهان می رود

مدير مسئول روزنامه جام جم جانشين شريعتمداری می شود
در چندین سايت خبري و برخی محافل مطبوعاتی گفته می شود مدير مسئول روزنامه جام جم جانشين شريعتمداری می شود.
حسين انتظامی گرداننده روزنامه "جام جم" خود را آماده اداره روزنامه كيهان می كند و چند تن از نويسندگان و مسئولين روزنامه جام جم را نيز قرار است با خود به كيهان ببرد.بیشتر...

/ 0 نظر / 15 بازدید