زمستان

salece.gif
سلامت را نمی خواهند پاسخ گفت
سرها در گريبانست
كسى سر بر نيارد كرد پاسخ گفتن و ديدار ياران را
نگه جز پيش پا را ديد , نتواند
كه ره تاريك و لغزان است
وگر دست محبت سوى كس يازى
به اكراه آورد دست از بغل بيرون
كه سرما سخت سوزان است...

سلامت را نمی خواهند پاسخ گفت
هوا دلگير , درها بسته , سرها در گريبان , دستها پنهان
نفسها ابر , دلها خسته و غمگين
درختان اسكلتهاى بلورآجين
غبارآلوده مهر و ماه
زمستان است.
درود بی کران به روان پاک مهدی اخوان ثالث

/ 0 نظر / 6 بازدید