چه بايد کرد؟

اين چند روزه خبر توقيف و لغو امتياز چند نشريه را در وبلاگ اعلام کرديم.
از اين همه اخبار بد حسابی دلم گرفته و اعصابم بهم ريخته.شما چطور!
راستی به نظر شما با اين وضعيت کار مطبوعاتی کردن در اين آب و خاک فايده دارد؟شايد حق با پدرم است که می گويد ولش کن و دنبال مهندسی صنايع را بگير.آخه رشته تحصيلی من مهندسی صنايع است.
اصلا اوضاع جالبی نيست.
بهتر است ديگه ننويسم.
تا بعد
يا علی مدد

/ 0 نظر / 11 بازدید