مطبوعات درقانون اساسی تايلند

اصل۳۴ قانون اساسی پاذشاهی تایلند اختصاص به مطبوعات دارد. با هم بخوانیم:
« هر فرد از آزادي سخن گفتن، نوشتن، چاپ و منتشر كردن برخوردار می باشد.
ايجاد محدوديت در مورد اين آزادي ها به جز به موجب قانون و به ويژه به خاطرحفظ امنيت كشور يا حفاظت آزادي ها، شوون يا آبروي ساير افراد يا حفظ نظم عمومي يا اخلاق حسنه ياجلوگيري از به خطر افتادن سلامتي و يا فكر عامه نخواهد بود.
صاحب روزنامه بايستي داراي مليت تايلندي بر اساس شرايط تعيين شده توسط قانون باشد.
اعطای پول يا ساير اموال از سوی دولت به عنوان كمك به يك روزنامه خصوصی صورت نخواهد گرفت.»

--------------------------------------------------------------------------------

/ 1 نظر / 10 بازدید
مرتضي

اصل ۳۴ رو خوندم.اما منظورت رو خوب نگرفتم.مطالبت هم خوندم.وقت کردی به من هم سر بزن و نظرت رو بگو