شکایت علیه نشریات زرد

یک بازیگر هندی از مهمترین نشریه زرد این کشور شکایت می کند.
»هریتیک روشن « بازیگر جوان هندی تهدید کرد، اگر مسوولان ماهنامه سینمایی استار داست در شماره آينده خود به طور رسمی از وی عذرخواهی نکنند، علیه آنان به دادگاه شکایت خواهد کرد. او گفت: این عذرخواهی باید در روی جلد مجله هم انعکاس مطلوبی داشته باشد.
استار داست که با پخش گزارش ها و خبرهای جعلی در مورد صنعت سینمای هند سردمدار نشریات زرد این کشور است، در شماره جدید خود، گزارشی جعلی در مورد زندگی خانوادگی این بازیگر مطرح هندی چاپ کرده است. پیش از این هم استار داست با پخش چنین گزارش هایی، باعث اعتراض شدید دیگر هنرمندان هندی شده بود.
هریتیک روشن می گوید: آدم وقتی مطالب این مجله را می خواند، باور می کند که بازیگران و هنرمندان سینما تنها بلدند همسران خود را طلاق دهند، دستمزدهای کلان دریافت کنند، با صغیر و کبیر دعوا کنند و بدون هیچ دلیل و توجیهی صحنه فیلم برداری را ترک کنند و دست گروه سازنده را توی پوست گردو بگذارند! مسوولان دولتی در این باره باید دست به یک اقدام جدی بزنند. ژورنالیسم با آنچه استار داستاتی ها انجام می دهند، زمین تا آسمان فرق دارد.

/ 0 نظر / 4 بازدید