مفهوم دروازه باني در وبلاگ

دروازه باني در چند سطح صورت مي گيرد:
سطح سازماني : كه در آن سازمان توليد كننده اطلاعات ( مثلا يك روزنامه ) بر توليد نهايي تاثير مي گذارد و به ديگر سخن به توليد نهايي شكل دلخواه خودش را مي دهد
سطح ميثاق ها : ميثاق ها ( conventions) در واقع همان مشي و مرام رسانه ها هستند . مثلا ميثاق انتشار وال استريت ژورنال ، انتشار اخبار اقتصادي است نه اخبار فرهنگي يا ورزشي . پس بنا براين ميثاق ها هم در دروازه باني اطلاعات نقش ايفا مي كنند .
سطح فردي :تخصص هاي افراد هم از عوامل دروازه باني است . به عنوان مثال اگر يك متخصص امور برزيل مسئول اخبار حوزه آمريكاي لاتين در سرويس خارجي يك روزنامه باشد ، بي ترديد همين تخصص باعث مي شود كه به اخبار برزيل سهم بيشتري داده شود يا اينكه بيشتر از اخبار ساير كشورهاي آمريكاي لاتين طرف توجه قرار گيرد .
وبلاگ ها از دروازه باني سطح اول و دوم مصون هستند . اما سطح سوم دروازه باني درباره آنها صدق مي كند .
به نقل از وبلاگ دات

/ 0 نظر / 4 بازدید