رسالت يك روزنامه نگار متعهّد

مطبوعات بطور عام و روزنامه ها به طور خاص در جهت دهي و تكوين افكار عمومي نقش و اهميّت به سزايي دارند. بقول موريس دوورژه: «براي نشان دادن اهميت سياسي مطبوعات بود كه بر آن نام ركن چهارم نهادند.» ليپمن روزنامه را «كتاب مقدّس دموكراسي» ناميد.
روزنامه ها با روش انعكاس اخبار و با شيوة بحث دربارة رخدادها و سياستهاي گروه بنديهاي سياسي گوناگون سياسي، در تلاش براي نفوذ گذاري بر افكار عمومي هستند و در اين زمينه از قدرت و توانمندي شگرفي نيز برخوردار هستند. خوانندگان عادّي روزنامه ها كه غالباً دانش كارشناسي ندارند و اغلب نيز در اوقات فراغت روزنامه ميخوانند، به قبول و پذيرش نظرياتي كه بدين ترتيب فرافكني شده است، تمايل مي يابند. شيوه هاي فنّي خبردهي نيز نشر عناصر يك فرهنگ واقعي در ميان مردم را ممكن مي كند. برخي از نظام هاي خبري مي كوشند مردم را در جهاني بسته با سطح فكري بسيار نازل نگاه دارند.
اين مطلب با عنوان« رسالت يك روزنامه نگار متعهّد» در وبلاگ رامین ناصح که به تازگی با او آشنا شده ام منتشر شده است .برای مطالعه آن از اينجاتشريف فرما شويد.

/ 1 نظر / 9 بازدید
رامين ناصح

حسن جان سلام. از لطف و محبتت بي اندازه سپاسگزارم. من بلاگر مبتدي هستم و لطفاً به من بياموز چگونه ميتوانم براي وبلاگهاي ديگران در وبلاگ خودم لينك بگذارم؟ با سپاس مجدّد، ارادتمند: رامين ناصح