امان از امتحانات

اگر شما در يک روز دو تا امتحان نفس گير داشته باشید و شب قبلش به جای درس های تخصصی رشته خودتان درباره تحليل محتوا در مطبوعات مطالعه کنيد و در جلسه کنفرانس شما در اين باره هيچ کس نيايد و بعدش امتحان ها را خراب کنيد ديگر حوصله ای برای وبلاگ نويسی داريد5.gif شايد هم ربطی نداشته باشد ولی اميدوارم شما به اين وضعيت دچار نشويد.فعلا مجبورم برای امتحان پايان ترم رشته مهندسی صنايع به مطالعه صرف و نحو عربی و افعال معتل و صحيح و سالم و ... بپردازم. اين هم طنز روزگار است ديگه3.gif
فعلا goodbye

/ 2 نظر / 9 بازدید
حسین

امیدوارم از پس امتحانهایت برآمده باشی