انتشار مجدد هفته نامه حديث قزوين

باخبر شدم که هفته نامه حديث قزوين که به حکم دادگاه مطبوعات قزوين تا آغاز سال ۱۳۸۲ از انتشار منع شده بود با تلاش دست اندرکاران اين نشريه و موافقت دادگاه تجديدنظر از اين هفته مجددا منتشر خواهد شد.
انتشار اين نشريه را به همه دست اندر کاران اين نشريه تبريک ميگويم.

/ 0 نظر / 4 بازدید