ططری و اينترنت


پایگاه اطلاع رسانی تخصصی فناوری اطلاعات گفتگوی اسماعيل ططري نماينده مردم کرمانشاه و عضو کميسيون انرژي مجلس با روزنامه دنياي اقتصاد درباره اينترنت و ميزان آگاهي اش نسبت به اين پديده را منتشر کرده است که خواندن آن خالی از لطف نیست:

چه زماني با اينترنت آشنا شديد؟
از وقتي اينترنت وارد شد ما با آن آشنايي پيدا کرديم. شايد قبل از اين که وارد مجلس شويم.

نگاه شما نسبت به اينترنت چيست؟
اينترنت چيز مهمي است. ما نبايد از نظر علمي جهان را ناديده بگيريم.

روزانه به طور متوسط چقدر از اينترنت استفاده مي کنيد؟
روزها چون گرفتارم زياد استفاده نمي کنم. اما شب ها که به خانه مي روم خبرهاي سراسر جهان را مي گيرم.

مي توانم بپرسم از چه سايت هايي خبر مي گيريد؟
از هر سايتي که باشد استفاده مي کنم. هم سايت هاي اقتصادي ، سياسي ، علمي و هم سايت هايي که علماي اعلام و تمام دانشمندان دارند. سايت هاي دانشگاه ها و حوزه و خيلي از سايت هاي ديگر.

ميزان استفاده تان تقريبا چند ساعت است؟ به طور متوسط روزانه چند ساعت به اينترنت وصل مي شويد؟
روزها که در مجلس درگير هستم اما شب ها حداقل يک ساعت استفاده مي کنم و گاهي وقت ها هم بيشتر.

آيا ايميل هم داريد؟
چي ؟

آيا از پست الکترونيکي براي فرستادن نامه استفاده کرده ايد؟
بله دارم ، اما استفاده نکرده ام. البته در دست اقدام دارم که کتابم را روي سايت بگذارم. دو ديوان شعر دارم که مي خواهم آن هارا روي سايت بگذارم.

به نظر مي رسد که نمايندگان مجلس چندان با اينترنت آشنا نيستند؟
من علتش را نمي دانم اما شايد چون از صبح تا غروب گرفتارندنبايد از آن ها انتظار داشت. ضمن اين که تمام خبرها در مجلس هست ديگر نيازي نيست که حتما به اينترنت سر بزنند.

انگار در مجلس کامپيوتري که به اينترنت متصل باشد، نيست؟
هست ، اما تعدادش را نمي دانم.

آيا فرزاندانتان از اينترنت استفاده مي کنند، آيا برکار آن ها نظارت مي کنيد؟
بله اما نظارت هم دارم.

فرموديد که از سايت هاي خارجي هم استفاده مي کنيد آيا به زبان انگليسي تسلط داريد؟ به زبان عربي و کردي تسلط دارم. زبان فارسي هم که کارمان است. البته بچه هايم انگليسي را خوب بلدند و آن ها استفاده مي کنند.

مکالمه ام به پايان مي رسد اما يکي از سوالهايم باقي مانده ، دوباره با او تماس مي گيرم:
آقاي ططري مي توانم آدرس ايميل شما را بپرسم ؟
نخير چون الان گرفتارم و در جلسه هستم.

يک سوال ديگر داشتم ، آيا تاکنون مردم کرمانشاه به شما نامه الکترونيکي فرستاده اند؟ نه چون ما در ميان مردم هستيم و دفترمان هم 24 ساعته باز است. البته مي دانيد که اينترنت کم دست و پا کرده اند.ضمن آ نکه چون مشکل شان شخصي است نمي آيند از طريق اينترنت بدهند و سعي مي کنند از طريق حضوري و يا نامه به ما بگويند.

/ 0 نظر / 10 بازدید