قهر نخبگان‌ با روزنامه‌ها

تا ما نتوانيم‌ به‌ تمامي‌ روزنامه‌نگاراني‌ كه‌ تمايل‌ دارند مجوز روزنامه‌ يا مجله‌ بدهيم‌ يا امكان‌ فعاليت‌ آزاد آنها را بدون‌ هيچ‌گونه‌ دغدغه‌يي‌ فراهم‌ كنيم‌ و همچنين‌ اگر نتوانيم‌ به‌ تمامي‌ احزاب‌ و گروهها و جريانهاي‌ فكري‌ اجازه‌ بدهيم‌ كه‌ روزنامه‌ منتشر كنند،شاهد چنين‌ وضعيتي‌ خواهيم‌ بود. يعني‌ آنها در روزنامه‌هاي‌ مستقل‌ ابراز وجودمي‌كنند. ما يك‌ دوره‌ دو ساله‌ در ابتداي‌ روي‌ كار آمدن‌ آقاي‌ خاتمي‌ داشتيم‌ كه‌ وزارت‌ ارشاد توانسته‌ بود چنين‌ ديدگاهي‌ را اعمال‌ كند. به‌ همين‌ دليل‌ است‌ كه‌ ديدگاه‌ مردم‌ و استادان‌ فن‌ روزنامه‌هاي‌ نسل‌ اول‌ بهترين‌ روزنامه‌هاي‌ تاريخ‌ مطبوعات‌ كشور بودند.
عيسی سحر خيز نماينده‌ مديران‌ مسوول‌ مطبوعات‌ در هيات‌ نظارت در گفتگو با اعتماد با بيان اين مطلب افزود:ما با دوره‌ قهر نخبگان‌ با روزنامه‌ها روبرو هستيم‌.متن کامل مصاحبه

/ 0 نظر / 5 بازدید