روزنامه نگاری در افغانستان

کانون فرهنگی مطبوعاتی آ ينا
پس از سقوط طالبان، مردم افغانستان آرام آرام فضايی باز را تجربه ميکنند و با توجه به اينکه همواره مطبوعات آزاد و مستقل در رشد و گسترش فرهنگ هر کشوری نقش مهمی را ايفا ميکند، رضا دقتی چهره آشنای عکاسی و خبرنگاری به علت تعلق خاطر به افغانستان فعاليت ديگری را آغاز کرده است. شناخت او نسبت به مناسبات اجتماعی و مردم افغانستان پس از هفده سال فعاليت در آن منطقه موجب شده است تا "کانون فرهنگی و مطبوعاتی آينا" را پايه گذاری نمايد و درصدد است تا مطبوعاتی آزاد و مستقل به طور بنيادين در افغانستان شکل بگيرد.
با فعاليت چشمگير وی کانونی شکل گرفته است که همه روزنامه نگاران و دست اندرکاران مطبوعاتی افغانستان ميتوانند با تکيه برآن ، نظرات و انديشه های مختلف را به مردم افغانستان و جهان منعکس کنند، علاوه برآ ن همه علاقه مندان به اين رشته ميتوانند درا ين کانون به فرا گيری رشته های مختلف روزنامه نگاری از جمله تهيه خبر، گزارش نويسی، شيوه مصاحبه گری، نقد سياسی و ادبی، گزارشهای هنری و ورزشی با استانداردهای جهانی بپردازند. از طرفی کلاسهای آموزش تکنيک های مختلف مربوط به مطبوعات همچون عکاسی، فيلم برداری و مونتاژ، صفحه آرايی، کامپيوتر، چاپ، صدابرداری برای سا لنهای راديو و ويديو کنفرا نس و...درحال شکل گيری است.
تأمين مربی و برنامه ريزی های اين امر توسط رضا دقتی با حمايتهای UNESCO و " سازمان خبرنگاران بدون مرز" انجام ميگيرد و ساختمانی با پيش بينی های لازم برای يک کانون فرهنگی کامل در حال ساز و کار ميباشد که دارای سالنهای مختلف از جمله سالن کنفرانس و سالن راديو و اتاقهای کارمختلف برای تأمين چاپ و نشر روزنامه و مجله و کلاسهای آموزشی در همه سطوح رشته روزنامه نگاری خواهد بود.
در حال حاضر اين کانون با چهار نشريه و يک خبرگزاری ، خانواده مطبوعات افغانستان را تشکيل ميدهد:
1. Kabul Weekly ، هفته نامه کابل ، اولين هفته نامه مستقل پس ازطالبان با تيراژچهارهزار نسخه، تأسيس دوباره: 24 ژانويه ‏2002
2. Malalai ، مَلالی ، اولين مجله زنان با تيراژ 1500 نسخه، تأسيس 21 فوريه 2002 توسط خبرنگاران زن افغانی
3. Zanbil-e Gham ، زنبيل غم مجله کاريکاتور (که درزمان طالبان به طورمخفيانه منتشر ميشد) با تيراژ 500 نسخه، ، تأسيس دوباره: اول فوريه ‏2002
4. Seerat ، سيرت، در مورد مسايل زنان که توسط گروهی از روزنامه نگاران افغانی در دسامبر 2001 تأسيس و منتشر ميشود.
5. Aria Press ، آريا پرس ، اولين آ ژانس مستقل مطبوعاتی افغانستان که در حال تأسيس است.
از فعاليتهای ديگر کانون ميتوان چهار پروژه زير را نام برد:
1. آريانا فيلم: بيش از هزار ساعت فيلم در مورد مقاومت مردم افغانستان در15 سال اخيربه همت اين کانون در حال جمع آوری و آرشيو ميباشد.
2. پروژه نوروز: به مناسبت عيد نوروز، يک گروه فيلم برداری افغان با سيستم فيلم برداری ديجيتال و آخرين دستاوردهای تکنولوژی دراين رشته آ شنا و آموزش داده ميشوند.
3. روزنامه فرانسوی زبان : به ياری افرادی که زبان فرانسه ميدانند، کانون در حال انتشار روزنامه ای به زبان فرانسه است.
4. سينمای سيار (کاروان دانش) ، توليد و پخش فيلم های آموزشی در شهرها و روستاهای مختلف کشور افغانستان را به عهده دارد.
برای اطلاعات بيشترراجع به آينا به آدرس http://www.ainaworld.org وآ شنايی با رضا دقتی به آدرس http://www.webistan.com مراجعه نمائيد.

/ 0 نظر / 5 بازدید