ايرانيان سزاوار مطبوعات آزاد

ايرانيان سزاوار مطبوعاتي آزادند تا بتوانند نظرهاي خود را بيان كنندو به ساختن جامعه اي آزاد، باز و مردمسالارانه ياري رسانند.
جرج بوش، رييس جمهوري آمريکا، در يک پيام راديويي خطاب به ملت ايران ضمن بیان این مطلب گفت:مردم ايران خواستار ساختن كشوري آزادتر و پيشرفته تر براي فرزندان خويش و زندگي در كشوري هستند كه شريك كامل جامعه بين المللي باشد.
جرج بوش،در این پيام که از ايستگاه راديويي جديد «راديو فردا» پخش شد افزود:آمريكا سالهاست كه هرروز به مدت چند ساعت از راه راديو آزادي براي رساندن خبر به مردم ايران و انتشارات فرهنگي ياري رسانده است. با اين حال مردم ايران به ما مي گويند به برنامه هاي راديو تلويزيوني بيشتري نياز است زيرا عده انگشت شماري از نامنتخباني كه بر حكومت ايران سلطه دارند، همچنان محدوديت هاي شديدي براي دستيابي به اطلاعات سانسور نشده قائل مي شوند.
وی تصريح کرد:ما به ايستادن در كنار مردم ايران در تلاششان براي دستيابي به آزادي، پيشرفت، حكومتي موثر و صادق، روندي شايسته قضائي، و حكومت قانون ادامه مي دهيم. و همچنين، ما به فراخواندن حكومت ايران به گذاشتن احترام به اراده مردم ايران و پاسخگوبودن به آنها ادامه مي دهيم.
گفتنی است«راديو فردا»، که محتواي برنامه هاي آن را عمدتا موسيقي و اخبار تشکيل مي دهد، از روز پنجشنبه ۲۹ آذر شروع به كار كرده است. با شروع اين راديو ، «راديو آزادي» پخش برنامه هاي خودرا متوقف كرد.
مخاطبان اصلي ايستگاه راديو فردا، که برنامه هاي خود را از پراگ، پايتخت جمهوري چک پخش مي کند، بيشتر نسل جوان است که بيش از نيمي از جمعيت کشورمان را تشکيل مي دهد.

/ 0 نظر / 9 بازدید