بازتاب اعتصاب

پيرو طرح پيشنهاد اعتصاب در اعتراض به بازداشت سينا مطلبی دوستان ديدگاه های خود را مطرح کرده و بعضا نسبت به اثربخشی آن ابراز ترديد کرده اند.البته اگر اين حرکت با استقبال درصد معقولی از دوستان مواجه نشود آنچنان اثربخش نخواهد بود اما انجام يک حرکت هماهنگ و يکپارچه مي تواند صدای اعتراض ما را به گوش همگان برساند.استفاده از تکنيک های مختلف اطلاع رسانی و تبليغاتی برای بازتاب رسانه ای اين اقدام می تواند ياريگر ما باشد.به هرحال نبايد فراموش کرد که دستگیری سینا بیان کننده شکل گیری نطفه پليدی است که آخرين پايگاه های آزادی بيان و اطلاع رسانی آزاد را در معرض خطر قرار می دهد.سکوت بر و بچه های وبلاگ نويس در برابر اين اقدام بدترين اتفاقی است که ممکن است رخ دهد و ارائه اين پيشنهاد فقط در اين راستا صورت گرفته است که گامی موثر برای اعتراض به محدود سازی آزادی بيان در اينترنت صورت گيرد.حال اگر راه حل بهتری وجود دارد بهتر است مطرح شود تا به انجام برسد . در مورد پيشنهاد من نيز می توانيم با چند روز به تاخير انداختن آن همگی اقدام به اطلاع رسانی بيشتر برای همراهی دوستان ديگر وبلاگ نويس با آن برداريم.منتظر نظرات ارزشمند شما هستم.

/ 0 نظر / 24 بازدید