افکار عمومي

افکار عمومي بخشي از مخاطبان يک سازمان را تشکيل مي دهد اما مخاطب کيست و افکار عمومي چيست؟
مخاطب يا گيرنده پيام واژه مهم و سرنوشت سازي در عالم ارتباطات ، محسوب مي شود .يافته هاي دانشمندان ، مويد اين است که فرآيند ارتباط برچند عامل اساسي استوار است: پيام دهنده ، وسيله و ابزار انتقال پيام و پيام گيرنده . البته نبايد از نقش موانع و پارازيت هاي ارتباطي غافل بود؛ چرا که عمدتا سوتفاهم ها، تنش ها و ناسازگاري هاي محيطي حاصل فعاليت همين موانع هستند.
شايد درست تر اين باشد که هر بحثي را ابتدا از داشته هاي فرهنگي و سيره عملي بزرگان ديني و فرهنگي خود آغاز کنيم و آن گاه به دانش جهاني مراجعه داشته باشيم . حضرت اميرالمومنين علي (ع ) در نامه معروف خود به مالک اشتر نخعي مي فرمايد: بدان اي مالک ! تو را اعزام داشتم به سوي منطقه اي که در آنجا حکومت هاي متعددي پيش از تو عادلانه و يا ستمگرانه حکمراني کرده اند و مردم دقت مي کنند در رفتار تو همانند توجه و دقت تو در رفتار حکمرانان پيش از خودت ، و آنچه را که تو درباره آنها مي گفتي يا انتظار داشتي ، ديگران نيز از تو انتظار دارند و يا درباره تو مي گويند. امام خميني (ره ) به تاسي از آن امام همام به دولتمردان خود توصيه مي فرمايد که «قدرت ، ايمان شما را نگه داشته است و پشتيباني ملت . اين پشتوانه را بايد حفظش کنيد، اگر اين پشتوانه خداي نخواسته ، يک وقتي از دست ما برود، همه ما از بين خواهيم رفت و اسلام هم دستخوش يک مسائل ديگر مي شود».همان طوري که مشاهده مي کنيم بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران به افکار عمومي به عنوان يک اصل مي نگرد و حتي معتقد است «جلب نظر مردم از اموري است که لازم است ، پيامبر اکرم (ص )، جلب نظر مردم مي کرد، دنبال اين بود مردم را جلب کند».آنچه مسلم است ، اسلام به جلب نظر مردم اهميت ويژه قائل است و آن را لازمه حکومت اسلامي و اجراي احکام الهي مي داند شاهد اين مدعا خانه نشين شدن 25ساله حضرت امام علي (ع ) به دليل عدم درخواست افکار عمومياست .
در اغلب کتب علوم اجتماعي ، افکار عمومي مجموع عقايد افراد يک جامعه نسبت به موضوعي که بر زندگي آنها تاثير دارد، تعريف شده است . انديشمندان معتقدند از زماني که افکار عمومي شکل مي گيرد داراي نيرو، پويايي و حرکت مي شود که قادر به اعمال فشار است .

/ 0 نظر / 9 بازدید