هفته‌نامه‌ي شمس تبريز توقيف شد

با اعلام حكم نهايي نشريه‌ي شمس تبريز از سوي شعبه 6 دادگاه تجديدنظر استان آذربايجان شرقي، پروانه‌ي انتشار اين هفته‌نامه لغو شد.
به گزارش ايسنا ، شعبه 6 دادگاه تجديدنظر استان، علي‌حامد ايمان، مدير مسوول هفته‌نامه‌ي شمس تبريز را فقط از حيث ايجاد اختلاف در بين اقشار جامعه با طرح مسايل قومي و نژادي و توهين به مقدسات اسلامي با درج مقالات در نشريه مزبور با احتساب ايام بازداشت قبلي به تحمل هفت ماه حبس ، از جهت ايجاد اختلاف در بين اقشار جامعه با طرح مسائل قومي و نژادي به تحمل هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزيري، از بابت توهين به مقدسات اسلامي، به استناد ماده 6 قانون مطبوعات و ماده 698 قانون مجازات اسلامي و رعايت تبصره 7 ماده 9 قانون مطبوعات و ماده 47 قانون مجازات اسلامي محكوم نموده است.
طي اين حكم با توجه به وضع خاص اجتماعي متهم به تجويز ماده 25 قانون مجازات اسلامي، اجراي 2 ماه از محكوميت حبس به مدت دو سال تعليق شده است و با توجه به اينكه متهم مزبور داراي سابقه كيفري در جرايم مطبوعاتي بوده و اينكه درارتكاب جرم اصرار نموده در اجراي تبصره 2 ماده 6 قانون مطبوعات حكم الغاي پروانه انتشار هفته‌نامه مزبور نيز داده شده است.
بنابر اين گزارش، دادگاه تجديدنظر اين استان اعلام كرده است: اميرعلي شهلوي و صالح كامراني وكلاي محكوم عليه از اين حكم تقاضاي تجديدنظر خواهي نموده‌اند كه پس از ارجاع امر به دادگاه شعبه 6 تجديدنظر استان كه دادگاه با توجه به مجموع محتويات پرونده، تجديدنظر خواهي را موجه و مستدل تشخيص نداد، زيرا دادگاه بدوي با توجه به دلايل موجود در پرونده و رعايت اصول و موازين دادرسي مبادرت به صدور راي نموده بود، نهايتا لازم بود با احراز اصرار متهم در ارتكاب بزه مطبوعاتي به جاي هفت ماه حبس به دو سال حبس حكم نمايند؛ لذا دادگاه از جهت صيانت قانون با تغيير مجازات هفت‌ماه حبس به دو سال حبس و تعليق آن به مدت دو سال، دادنامه موصوف را با رد تجديدنظر خواهي تاييد مي‌كند.

/ 0 نظر / 44 بازدید