محكوميت هفته نامه حديث قزوين

هفته نامه حديث قزوين تا اول فروردين ماه سال 82 ممنوع التوزيع و انتشار شد .
”نقي افشار“ ، صاحب امتياز و مدير مسئول هفته نامه حديث قزوين در آخرين جلسه دادگاه به اتهامات وارده پاسخ داد.
در اين جلسه هيات منصفه مطبوعات در مورد فعاليت تبليغي اين هفته نامه به نفع گروههاي غير قانوني ، تضعيف اركان نظام، مسئولان و نهادهاي انقلاب اسلامي، اهانت به علماء و تشويق اذهان عمومي متهم را گناهنكار تشخيص داد.
دادگاه نيز بر اساس مستندات 500 ، 609 و 698 قانون مجازات اسلامي ، اين هفته نامه را به پرداخت 7 ميليون ريال جزاي نقدي و ممنوعيت از انتشار و توزيع تا تاريخ 1/1/82 محكوم كرد.
گفتني است : راي صادره ظرف 20 روز قابل تجديد نظر مي باشد.

/ 0 نظر / 10 بازدید