محاق

« برای سینا مطلبی »
به نو کردن ماه
بر بام شدم
با عقيق و سبزه و آيينه
داسی سرد بر آسمان گذشت
که پرواز کبوتر ممنوع است.
صنوبرها به نجوا چيزی گفتند
و گزمه گان به هياهو شمشير در پرندگان نهادند.
ماه
برنيامد.

دوستان!
بايد همه دست به کار شويم و کاری بکنيم و گرنه اتفاقات بدتری رخ خواهد داد. بايد اعتراض جامعه وبلاگ نويسان را به اين عمل و زمينه سازی برای محدود کردن آزادی بيان در وبلاگ ها اعلام کنيم.منتظر نظرات شما هستم.

/ 0 نظر / 21 بازدید