فناوری اطلاعات، از غارنشينی تا کنون

فناوری اطلاعات -IT-شامل مجموعه تکنیک ها و ابزارهایی است که در جهت بهینه سازی و پشتیبانی سیستم های فعال بر محوریت اطلاعات و دانش می باشند.این حوزه همچنین شامل مطالعه ، طراحی ، گسترش ، اجرا ، نگهداری و مدیریت سیستم های اطلاعاتی مبتنی بر کامپیوتر و به خصوص کاربردهای نرم افزاری و سخت افزاری کامپیوتر می باشدبه عبارتی دیگر ، برای توصیف تکنولوژی هایی به کار می رود که ما را در ضبط ، ذخیره سازی ، پردازش ، بازیابی ، انتقال و دریافت اطلاعات یاری می کنند.
هر چند اصطلاح « تکنولوژی اطلاعات » عبارت جدیدی است ولی از نظر مفهومی قدمت آن به زمان شروع برقراری ارتباط میان انسان های غارنشین می رسد.علامت های دود و نقاشی های روی دیوار غارها و پوست حیوانات از نمونه های این مساله هستند.محدودیت کلام و زبان و ارتباطات غیر کلامی در گسترش ارتباط با ظهور صنعت چاپ به عنوان اولین صورت ماشینی تکنولوژی اطلاعات رو به کاهش نهاد.در طی سال های گذشته با پیدایش لوازم نوین ارتباطی و گسترش کمی و کیفی آنها اهمیت مساله اطلاعات و استفاده از آن را صد چندان کرده است به نحوی که همگان عصر حاضر را « عصر اطلاعات » می نامند.
فناوری اطلاعات در این دوران ابزار ارزشمندی است که ما را برای دستیابی به بهترین و بهینه ترین اطلاعات یاری می کند.

/ 0 نظر / 13 بازدید