همیشه استاد

استاد نازنین و همیشگی ام حسن شکیب زاده باز هم مثل همیشه غافلگیرم کرد و با کامنت زیبایش دنیایی از امید و انرژی و شور را به من بازگرداند. آنجا که نوشت:

هنوز هم از بهترین دوستان ماندگار روزهای شور و هیجان و امیدی. روزهایی که خیلی دور نیستند و با نگاهی دوباره به آینده، همه ی آنها در دسترسند. تو هنوز هم برای هزاران جوان و جویای امید، امیدی. پس بمان و با حفظ شور و نشاط گذشته به فردایی بیاندیش که میتواند روشن تر از دیروز باشد. من هنوز هم تو را در اوج و برای اوج! می بینم. کافی است با آیینه صادق باشیم؟ تو صادق ترین و دوست داشتنی ترین دوست برایم بوده و هستی که هرگز به فراموش کردنش فکر نکرده و نخواهم کرد.لبخند

من لایق این همه خوبی نیستم همیشه استاد

به امید روزهای بهتر از دیروز

/ 1 نظر / 32 بازدید
حسین طاهری قزوینی

یاد آن روزها گرامی.مرور این وبلاگ مثل سوار شدن بر ماشین زمان و رفتن به دورانی دارد که غم بود اما کم بود و آرزوهایمان بزرگ و بزرگ و چه شیرین...