دو راهی

تا حالا چند بار سر دو راهی های سخت در مسير زندگی تان قرار گرته ايد؟ در اين گونه موارد جه کاری انجام می دهيد؟مخصوصا اگر اين دو راهی سرنوشت ساز و حساس برای تمام زندگی تان باشد!
دلم حسابی گرفته و سر در گم مانده ام!
تا بعد

/ 1 نظر / 13 بازدید
شکیب زاده

سلام حسن جان ،اين ۲راهی و گاهی هم جند راهی سر راه خيلی ها مياد.مرد با شکست پيروز ميشود. دلو بزن به دريا و تصميم بگير و اجرا کن .از هيچ چيز و هيچ کس هم واهمه نداشته باش. مرد آن است که در کشاکش دهر سنگ زيرين آسياب باشد! البته اين حقير هم همچنان در خدمت است، اگر چه کارزیادی از دستش بر نمياد.اما دوست داريم.................