چند مطلب خواندنی در باره IT

اگر كشوري از فنآ وري اطلاعات (IT) بهره‌مند نباشد بايد ارتباطش را با دنياي اطراف قطع كند.
انقلاب چهارم ، محصول كاربرد كامپيوتر و مخابرات در عرصه اطلاعات بود و جهانيان را پس از انقلاب صنعتي در قرن نوزدهم به عصر نوزايي اطلاعات در هزاره سوم راه داد. بااشاعه تكنولوژي اطلاعاتي (IT) اقتصاد و سياست به اطلاعات آغشته شدند و اطلاعات مانند يك كالا در خدمت افراد قرار گرفت تا نظام شهروندي جديد برپايه يك جامعه اطلاعاتي شكل بگيرد. قمل داده بودم که در باره فناوری اطلاعات بنويسم.فعلا دست به نقد اين دو مقاله ارزشمند را بخوانيد تا آخر ايام امتحانات که حسابی فعال شويم.اولی نوشته ای با عنوان «IT ؛ اين پديده را جدی بگيريد» است و دومی «فناورى اطلاعات و تحولات» نام دارد.

/ 0 نظر / 13 بازدید