دلسوز ترين کودک

روزی از نويسنده و خطيب شهير «لئو بوسکاليا»خواستند که درباره مطلبی قضاوت و دلسوزترين کودک را تعيين کند.
برنده اين مسابقه پسرک ۴ ساله ای بود که همسايه ديوار به ديوارشان اخيرا زنش را از دست داده بود.پسرک که می ديد پيرمرد گريه می کند به خانه او رفت و روی زانويش نشست.وقتی که مادرش از او پرسيد که به مرد همسايه جه کفته است پسر کوجولو گفت:«هيجی نگفتم!فقط کمکش کردم که گريه کند.»

/ 0 نظر / 12 بازدید