«آفتاب امروز» تعطیل شد

قاضی صارمی ،رئیس شعبه ۱۴۰۸ دادگاه عمومی تهران حکم لغو انتشار روزنامه آفتاب امروز را صادر کرد.
«فرهت فردنیا» مدیر مسوول آفتاب نیز به دلیل نشر اکاذیب ،ایراد افترا و تبلیغ علیه نظام به ۵ سال محرومیت از فعالیت های مطبوعاتی ،۱۰ میلیون ریال جزای نقدی و 6 ماه تعطیلط روزنامه محکوم شد.
این حکم علی رغم نظر هیات منصفه مبنی بر مستحق تخفیف بودن مدیر مسوول آفتاب بسیار سنگین و غیر منتظره بوده است.
انتشار مطالبی همچون «جزئیاتی از محل تجمع تروریست ها در شهر ری یا پالرمو» و «رهبر هیچ گاه فرا قانونی نیست»مهمترین دلایل محکومیت این نشریه عنوان شده است
در حالی که انتشار مجدد روزنامه بهار کام اهالی مطبوعات را شیرین کرده بود خبر محکومیت بهار و مدیر مسوول آن آب سردی بر احساسات اهالی مطبوعات ایران بود.
وبلاگ روزنامه نگاران جوان امیدوار است در مراحل تجدیدنظر شاهد تغییر حکم و انتشار مجدد آفتاب امروز باشیم.به امید آن روز

/ 0 نظر / 16 بازدید