مهندسان سیستم های رسانه ای

امروزه حیطه های فعالیت رسانه ای به آن اندازه تخصصی شده است که که حتی افرادی در زمینه طراحی چارت چارت تشکیلاتی یک رسانه آموزش دیده و کارشناس شده اند.به این افراد به اصطلاح مهندسان سیستم های رسانه ای یا تکنسین تحریریه ها می گویند. این افراد در مقاطع کوتاه مدت یا بلند مدت به استخدام رسانه در می آیند و به اصطلاح مسوول طراحی چیدمان سازمان رسانه و نوع ارتباط و تعامل آنها و افراد مورد نیاز و معیارهای آن افراد در فاز صفر انتشار یا آغاز به کار رسانه می باشند.
مهندسان سیستم های رسانه ای در برخی از نشریات معتبر دنیا به عنوان مشاور اول ناشر یا سردبیر فعالیت می کنند و هر کونه اختلال در فعالیت عناصر موجود در چارت طراحی شده را به صورت علمی بررسی و نسبت به رفع نقایص اقدام می کنند.

/ 0 نظر / 10 بازدید